JUSMŠ"Ivan Goran Kovačić"

 • Povećaj veličinu teksta
 • Podrazumevana veličina teksta
 • Smanji veličinu teksta

STRUČNI AKTIVI NASTAVNIKA

El. pošta Štampa PDF

U cilju boljeg usavršavanja i usmjeravanja i bolje organizacije u školi rade stručni aktivi:

 1. na nivou aktiva i
 2. na nivou grupe

Na nivou aktiva raspravljaju se zajednički problemi iz oblasti koje predmeti zahtijevaju, a na nivou grupe uže stručnosti koji se odnose na konkretni predmet i njegovu problematiku.

Stručni aktiv profesora crnogorskog jezika:

 1. Ana Mirjačić
 2. Stana Polaček
 3. Danijela Gudeljević
 4. Mare Vujnović
 5. Ljubomir Ljubisavljević
 6. Dijana Roganović
 7. Ljiljana Karanović
 8. Vesna Dragićević,bibliotekarka
 9. Natalija Bulajić, predsjednik

Stručni aktiv profesora engleskog jezika:

 1. Anica Janković
 2. Snežana Brajović
 3. Dragana Kosać
 4. Aleksandra Krečković
 5. Sanja Ateljević
 6. Uskoković Danijela
 7. Anica Radan,predsjednik

Stručni aktiv profesora italijanskog/francuskog/njemačkog jezika

 1. Radica Dinić (njemački)
 2. Borović Jelena-pripravnik
 3. Spomenka Mišeljić (francuski-italijanski)

Stručni aktiv profesora fizike:

 1. Zoran Radojčin
 2. Ljubomir Đurišić
 3. Slavomir Vuković, predsjednik

Stručni aktiv profesora matematike:

 1. Ranko Šabanović, predsjednik
 2. Dragana Vujičić
 3. Žana Gardašević
 4. Jelica Đurković
 5. Nebojša Čalija
 6. Gojko Đurđević

Stručni aktiv profesora hemije:

 1. Zagorka Čelanović
 2. Sonja Paspalj, predsjednik
 3. Julka Nikolić

Stručni aktiv profesora biologije:

 1. Anđelka Ardalić, predsjednik
 2. Slavica Žorić

 Stručni aktiv profesora istorije:

 1. Milan Rađenović,
 2. Lidija Štanjo
 3. Branislav Krečković, predsjednik

Stručni aktiv profesora sociologije i filozofije:

 1. Danijela Žižić
 2. Slađana Samardžić-predsjednik
 3. Đurđica Bulajić

Stručni aktiv - psihologija i pedagogija:

 1. Tatjana Relić
 2. Darinka Popović
 3. Milica Tušup, predsjednik

Stručni aktiv profesora geografije:

 1. Srđan Kulinović
 2. Dragica Banićević
 3. Milenko Živković, predsjednik

Stručni aktiv profesora ekonomske grupe predmeta:

 1. Miodrag Kisjelica
 2. Jovan Vavić
 3. Milena Ivanović
 4. Mira Jovanović
 5. Milica Popadić
 6. Dubravka Kraljević
 7. Nataša Bulatović
 8. Milan Isaković
 9. Vesna Mitrović, predsjednik

Stručni aktiv profesora turističke grupe predmeta:

 1. Nataša Perović
 2. Biljana Kršanac, predsjednik

Stručni aktiv profesora fizičkog vaspitanja:

 1. Tomislav Mitrović,
 2. Radmila Popović
 3. Miloš Popović, predsjednik
 4. Lidija Lepetić
 5. Jovica Gudeljević

Stručni aktiv profesora računarstva i informatike:

 1. Vesna Banićević
 2. Mario Šimić, predsjednik ,ICT kordinator

Stručni aktiv nastavnika ugostiteljske struke:

 1. Radomir Cimbaljević
 2. Zoran Mrvaljević
 3. Jovica Čolić
 4. Ivanka Vujović
 5. Jagoš Rosić, predsjednik

Stručni aktiv profesora umjetnosti

 1. Seška Vojvodić
 2. Ksandra Popović, predsjednik

Nastavnici – spoljni saradnici: za fizioterapeute:

 1. Pušica-Grubač dr Zora
 2. Knežević dr Milan
 3. Musić dr Dragica
 4. Željko Vujičić ,viši fizioterapeut
 5. Ljiljana Vavić, viši fizioteraput, predsjednik

Nastavnici - spoljni saradnici: za građevinsku školu:

 1.  Milja Vitorović
 2. Jadranka Krivokapić, predsjednik
 3. Tamara Beko

Nastavnici - spoljni saradnici: za lične usluge:

 1. Dana Šanković
 2. Ranka Lučić, predsjednik

 

Koordinatori: 

 • Učenički parlament: Darinka Popović, pedagog
 • Savjet roditelja: Milan Pušica, pomoćnik direktora i Darinka Popović, pedagog
 • Slobodne aktivnosti i obavezni izborni sadržaji: Stana Polaček i Ksandra Popović, profesori
 • Odbor za interno obezbjeđenje kvaliteta: Tatjana Relić, školski psiholog
 • Grupa za estetsko-ekološko uređenje prostora: Anđelka Ardalić, profesor
 • PRNŠ: Darinka Popović, pedagog
 • PISA: Mario Šimić, ICT koordinator i Darinka Popović, pedagog
 • Eksterne provjere znanja: Tatjana Relić i Darinka Popović
 • Međunarodna saradnja: Anica Radan, profesor
 • Izdavačka djelatnost: Ljubomir Ljubisavljević, Milan Rađenović i Danijela Gudeljević, profesori
 • Kulturno-umjetnička djelatnost škole: Seška Vojvodić, Ana Mirjačić, Ksandra Popović, Mario Šimić, Ljubomir Ljubisavljević i Danijela Gudeljević, profesori
 • Tim za izradu IROP-a: Dubravka Kraljević, Darinka Popović i Ljubomir Ljubisavljević
 • Tim za zaštitu učenika od nasilja i diskriminacije: Momir Dragićević, Milan Pušica, Ljubica G. Popović, Darinka Popović, Tatjana Relić, Nataša Bulatović, Dragana Vujičić. Milenko Živković i Ksandra Popović

 

Za praćenje saradnje Škole sa roditeljima  zaduženi su Darinka Popović, pedagog i pomoćnik direktora Milan Pušica.

 

 

Poslednje ažurirano utorak, 29 april 2014 14:23